1206 дка земя, за които Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ дълги години води съдебни дела, ще бъдат окончателно отнети от научното звено. Това е част от плана за преструктуриране на Селскостопанската академия съгласно новия закон, приет от депутатите на първо четене. Въпреки това институтът очаква влизането в сила на новите правила с оптимизъм, тъй като очаква това значително да подобри финансовото му състояние.
Въпросните 1206 декара бяха отделени от активите на ИЗС още през 2009 г. със заповед на тогавашния министър Валери Цветанов, за да се направи замяна с фирма „Спарки“. Институтът обжалва тази заповед и делата се точиха цели 5 години, докато Върховният съд призна заповедта за легитимна. Валери Цветанов обаче отдавна го нямаше в министерството, а наследникът му Мирослав Найденов така и не подписа разпореждането на предшественика си. Това пък даде начало на нови дела срещу мълчаливия му отказ. Оттогава се смениха няколко министри, институтът неведнъж настояваше тази земя да му се върне, но окончателно решение така и не бе взето. През всяка от последните три години спорните 1206 дка бяха включвани в търговете за отдаване на земя от Държавния поземлен фонд. Те са отдадени за тази стопанска година срещу наем от 72 хил. лева. С преструктурирането на терена, той ще може да бъде отдаван и за по-дълъг срок.
ИЗС „Образцов чифлик“ остава с 6053,3 декара земя, надлежно описани и защитени от проведения наскоро одит, научи „Утро“ от директора на научното звено Галина Дякова. Тя обясни, че с промените в статута на Селскостопанската академия, институтът ще може да разполага с част от собствените си приходи, което ще заздрави финансовото му положение. Досега ИЗС бе третостепенен разпоредител с бюджетни средства, което често го поставяше в кризисни ситуации.
„Образцов чифлик“ очаква през пролетта да приключи процедурата по признаване на двата нови сорта грозде „Кристален“ и „Мискет Викинг“, които са преминали успешно всички изпитания. Белите винени сортове са селектирани от Галина Дякова и Ралица Минчева и са с повишена устойчивост на болести. Това улеснява до голяма степен отглеждането им, тъй като няма да е необходимо стопаните да пръскат против мана. 
Досега в института са разработени и вече се отглеждат от стопаните 12 сорта десертно грозде, които са частично устойчиви на болести. Добре познати сред тях са „Приста“, „Русенски мискет“, „Велика“, „Сиана“, към тях има огромен интерес, включително и от чужбина.
Подаден за изпитване е и нов сорт люцерна „Цвета“, за който обаче 3-годишният пробен период едва започва да тече.