УМБАЛ „Медика“ иска да създаде детска градина и яслена група за децата на служителите на лечебното заведение, като за целта ще наеме пустеещ общински имот на улица „Рига“ 36 в кв. „Здравец изток“. Сградата в близост до болницата е била детско заведение, но в момента не се използва заради ниската раждаемост и факта, че в близост има още четири детски градини. Имотът е бил предоставен безвъзмездно за управление на детска градина „Детелина“, но поради отпаднала необходимост е отнет със заповед на кмета от декември 2017. УМБАЛ „Медика“ иска да наеме имота с площ 5840 кв.м и построената в него двуетажна сграда за детско заведение със застроена площ 1082 кв.м за десет години. Началната месечна тръжна наемна цена ще е 1200 лева без ДДС. Предстои общинските съветници да разгледат и одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имота.