Методи за биологично и прецизно пчеларство ще обхване нов курс, стартиращ в четвъртък в Центъра за продължаващо обучение към Русенския университет. Той е предназначен както за специалисти пчелари, така и за начинаещи, студенти и за всички хора, които имат желание и мотивация да научат детайли за биологичното пчеларско производство. 
Участниците ще получат знания и умения за биологично отглеждане на пчелите, които ще им помогнат при прехода от конвенционално към биологично пчеларство или при създаването на нови биологични пчелини. В края на обучението всеки от тях ще получи удостоверение. 
Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет дава възможност за придобиване на нова специализация или за повишаване на квалификацията на завършили средно или висше образование, които искат да подпомогнат професионалната си кариера и индивидуалното си развитие. Той предлага организиране и подготвяне провеждането на обучения, допълнителна учебна и консултантска дейност в различни тематични направления.