Българинът все по-малко се притеснява за възможността да остане без работа. Това показва месечното изследване на националната статистика за потребителското доверие през януари. Докато в началото на 2010 г. това е било повод за притеснение у 70% от анкетираните, сега от такава възможност се опасяват малко над 10 на сто. Нещо което изглежда логично на фона на пазара на труда, където по-често се говори за липса на кадри.
Все повече хора обаче се тревожат за инфлацията, която според тях се увеличава. Същите са и очакванията им за следващите 12 месеца. 
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, нещо логично с оглед почти нулевите лихви по банкови депозити. По тази причина повече от анкетираните заявяват намерения за извършването на големи разходи, например за сериозни ремонти у дома, придобиване на ново жилище или купуване на вила.
Мненията на хората относно промените във финансовото състояние на домакинствата им и общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца остават без съществена промяна, но се наблюдава едно симптоматично разминаване.
В градовете преобладават оптимистите за следващите12 месеца. В селата обаче се регистрира известен песимизъм и леко влошени очаквания за икономическата ситуация и това е съвсем естествено. Селата постепенно се обезлюдяват и атрофират. Изключенията са само през почивните дни и по празниците, когато виладжиите идват и вдъхват живот на част от заключените през останалото време къщи.