Седем изложители от Русе са заявили до момента участие в 27-ото издание на Международната селскостопанска изложба „Агра“, която се организира от Международен панаир Пловдив, под егидата на Министерството на земеделието и храните. Форумът ще се проведе в периода 21-25 февруари.
Сред изложителите ще бъдат „Агритрейд БГ“, представяща машини и инвентар за растениевъдството, „Алмонд“ (Установки за сортиране, почистване и дообработка на семена и сушилни инсталации), „Марпекс Агро“ (Съоръжения за животновъдството), „Ника 2“ (машини и инвентар за растениевъдството), „Флориян“ (Сортови семена, химични/минерални торове), „Биоктив България“ (естествени торове). Своите постижения в селекцията ще представи Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“.
През 2017 година в „Агра“ взеха участие 425 компании от 24 държави, а броят на посетителите достигна 40 хиляди. В рамките му ще се проведат още две специализирани изложения - „БиоАгра“ и „Апи България“ за пчеларство.