С около шест месеца ще се забавят процедурите, свързани с изграждането на магистралата между Русе и Велико Търново, а причината за това са две жалби срещу избраното от екоминистерството трасе. Това означава, че няма шанс до края на годината да бъде избрана фирма изпълнител на строежа, каквито бяха първоначалните планове. Очакванията са поне да успеят да стартират процедурите за инженеринг, избор на изпълнител и надзор. Необходимите около 3 години за изграждането на магистралата вече се удължават с още шест месеца, а автоматично с това и срокът за завършването прескача след 2022 година. 
Едната жалба е подадена в Министерството на околната среда и водите само час преди изтичането на крайния срок, като зад нея стоят две физически лица от Хотница с един и същи адрес. Другото оспорване е постъпило по пощата, като то идва от сдружение за пътен контрол и става въпрос за собственост на земи. Това каза депутатът Искрен Веселинов, който е и председател на парламентарната комисия по регионално развитие. Той отбеляза, че след направени законови промени подобни жалби са възможни само на първа инстанция, което в известна степен е добре, защото при предишния вариант забавянето е щяло да бъде поне две години и половина.
От екоминистерството казаха за „Утро“, че мотивите в жалбите са свързани с автомобилния трафик до населени места, както и засягане на видове и местообитания от екологичната мрежа Натура 2000.
Що се отнася до процедурите и как това ще се отрази на инвестиционното намерение за изграждането на магистралата, обясниха, че влязлото в сила решение по ОВОС е задължително условие за разрешаването на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията. В тази връзка подадените жалби срещу административния акт предопределят процедура по обжалване пред Върховния административен съд, като възпрепятстват и забавят последващите процедури, необходими за изграждането на автомагистралата. Реализацията на проекта ще се забави с периода на обжалване на решение по ОВОС в случай, че съдът го потвърди, допълниха още от министерството. 
През януари екоминистърът Нено Димов даде зелена светлина на комбинирания вариант за изграждане на магистралата меджу Русе и Велико Търново. Пътят ще е с габарит от 27 метра, което означава две платна в посока плюс аварийна лента, а приблизителната дължина е 133 км. Той подкрепи с подписа си предложението на Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите, който даде положителна оценка по доклада за оценката на въздействие върху околната среда за магистралата. Този вариант обаче провокира обжалванията от страна на двете физически лица с един и същи адрес и сдружението от Търновско. 
Както е известно, бъдещата магистрала е разделена на три подучастъка. Това са Русе-Бяла (40 км), обход на самия град Бяла (почти 36 км) и Бяла-Велико Търново (малко над 58 км). Стойността на целия проект е около 600 млн. евро, които обаче все още не са осигурени. Надеждите на управляващите са, че необходимото финансиране ще бъде осигурено от оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ или от събраните такси от тол-системата.