Всяка година на 4 февруари се отбелязва Световният ден за борба с рака. По този повод Комплексният онкологичен център /КОЦ/ в Русе стартира една малко по-различна кампания - поглед отвътре на работата в диспансера. Инициатива, която цели да представи и да разкаже повече за живота и професионалния опит на част от специалистите, които работят в лечебното заведение. Да покажем не само статистиката, но и хората, които реално ни лекуват и ежедневно спасяват човешки животи. Всяка седмица до края на февруари ще ви запознаваме с един от лекарите на онкодиспансера - така ръководството на КОЦ, което полага системни грижи да представи здравното заведение колкото може по-широко пред ебществеността, обяви старта на най-новата си инициатива.  
Кампанията открива д-р Бистра Йорданова. Тя завършва висше медицинско образование през 1990 година във ВМИ-Плевен. След това придобива специалност Обща и клинична патология в Медицинска академия в София. През 2001 година получава допълнителна квалификационна степен по „Цитопатология“ отново в Медицинска академия. От 1990 до 2003 година работи в МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново като патологоанатом. Единадесет години работи и в УМБАЛ „Канев“ в Русе като патологоанатом. 
От 2014 година до момента д-р Йорданова е началник на отделение „Клинична патология“ в Комплексния онкологичен център в Русе. За своята работа казва, че е един от хората „зад кадър“.
Интервюто с нея е предоставено от КОЦ.

- Каква е спецификата на работата на патологоанатома.
- В медицината патологията е фундаментална наука, която изучава болестта в нейните морфологични измерения - как се променят органите от болестния процес. Това се установява при извършване на аутопсия на починалия и от друга страна - каква е микроскопската картина на различните заболявания, което е предмет на биопсичното изследване на пациентите. Най-важният инструмент на патолога е неговият микроскоп, с помощта на който трябва да се постави диагнозата на изпратената за изследване тъкан. За да пристъпи към операция в голяма част от случаите хирургът или гинекологът трябва да имат сигурна диагноза, поставена от патолог при хистологично изследване. 
В някои от случаите пациентът е поставен на операционната маса, хирургът или гинекологът изрязват тумор и го пращат спешно на патолога, който в рамките на 10-15 минути трябва да постави диагноза и операторът да вземе решение дали да прекрати операцията или да я продължи в по-голям обем, особено ако става дума за злокачествен тумор.
- Как протича един ваш работен ден?
- В работа от сутрин до вечер. Освен в КОЦ-Русе имам и второ работно място - в лаборатория „Здраве“, където ходя следобед. Вкъщи ме чака моето семейство и обичайните домакински задължения, които са същите както при другите жени.
- Кое е важно да знаят пациентите за работата на патологоанатома?
- Работата на патолога е много прецизна, тъй като чрез нашите очи с помощта на микроскопа извличаме важната информация от изследваната биологична тъкан, като я трансформираме в диагноза, която клиницистите изискват от нас. Поставената хистологична диагноза е основополагаща за последващото лечение на пациента, особено когато се касае за злокачествен тумор.
- Какво означава „окончателна диагноза“?
- Има един роман на Артър Хейли „Окончателната диагноза“, където по един художествен начин авторът пресъздава ежедневието в болницата наречена „Три общини“ в градчето Бърлингтън. Главният герой е Джо Пирсън, възрастен патолог с чепат характер и доста дълга практика. Ако някой иска да попадне в света на един патолог, прочитайки този роман наистина ще бъде въвлечен в едно ежедневие, което отстрани е твърде непознато и неразбираемо за другите хора. Името на романа е станало в известна степен нарицателно за нашата работа. В една болница ние сме хората „зад кадър“, най-често неизвестни, непознати и дори понякога странни. 
- Не всичко е работа, имате ли хоби, кои са любимите ви занимания?
- Обичам да плета, да садя цветя, да кося трева с моторна косачка, да отглеждам домати в градината, да правя ремонти на дома си, да слушам музика, да пътувам, особено със самолет, да плувам и най-много (това вече не е хоби) да съм с двете си деца.