21-ят Европейски форум за екоиновации се провежда днес и във вторник в София Тех Парк. Форумът се организира съвместно от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите.

Събитието ще премине под съпровода на нова протестна акция в защита на Национален парк „Пирин". Протестиращи символично ще помахат на екоминистъра Нено Димов пред София Тех Парк, който заедно с ръководителя на Генерална дирекция по околна среда на Европейската комисия Даниел Кайеха Креспо ще открият форума. Видеообръщение ще направи европейският комисар по околната среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, съобщиха от представителството на ЕК в България.

Сред обсъжданите теми ще са екологичните иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. На едно място ще се съберат компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.

По-специално ще бъде обърнато внимание на замърсяването на въздуха, произтичащо от използването на енергия, транспорта и селското стопанство. Акцент в дискусиите ще бъде поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.