„Русенска корабостроителница“ АД е атакувала в съда сметка за ток от 4837,19 лв., но изгуби заведеното дело срещу „Енерго Про Мрежи“ АД, което вече се преимунива на „Енергоразпределение Север“ . 
От Корабната смятали, че не дължат каквито и да е било суми, защото не са й изпращани никакви фактури, нито пък предизвестия, освен писмо от 21 септември миналата година, с което им поискали близо петте хиляди лева.
От Енергото обаче не били съгласни с твърдението на клиента си, защото на 2 март 2017 г. между тях и корабостроителницата би сключен договор, според който плащанията по издадените фактури трябва да стават до пет работни дни от издаването им, а за всеки просрочен ден се дължи лихва. Относно конкретния спор пък имало издадени 4 фактури за електрическа енергия.
Освен това според текст от договора неполучаването на фактура в оригинал не освобождава Корабостроителницата от задължението й да плати ползвания ток и то в срок. Издадените 4 фактури били за доставена електроенергия от 1 май до 31 август 2017 г., но не били изпратени на фалираното дружество. Назначената по делото експертиза също доказала, че токът е изразходван и трябва да се плати точно поисканата сума. 
Това станало причина съдът да отхвърли иска и така „Русенската корабостроителница“ не само че ще трябва да плати сметката за ток, но и допълнила още 290 лева към дълговете си за юрисконсултски услуги на електроразпределителното дружество и за заплащане на вещо лице. 
Все пак решението не е окончателно и може да се обжалва.