Меден слитък, който миналата година Историческият музей предостави на организаторите на изложба във Виена, се завърна вчера в Русе. Русенският артефакт участва в експозиция за металите и ресурсите през бронзовата епоха в източните части на Балканския полуостров, организирана от Националния археологически институт към БАН и виенския Kunsthistorisches Museum. 
Слитъкът е с формата на разпъната волска кожа, той е бил домонетно средство за размяна от късната бронзова епоха. Върху него е врязан знак, подобен на тези върху слитъците, датирани около 1300 г. пр.Хр., които са открити в корабокруширалия кораб при Улубурун, Турция.
Според археолозите това е изключително рядка находка, в България са открити едва 4 подобни артефакта.