Жилищното строителство в Русенско продължава да набира скорост, макар да остава далеч от нивата преди десетина години, показват данните на националната статистика за 2017 г. През миналата година е започнато строителството на 80 сгради - двойно повече отколкото през 2016 г. Жилищата в тях са 243, което е с 44 на сто повече от предходната година. През 2015 г. бяха започнати 148 жилища. 
Този темп най-вероятно ще се запази и през следващите месеци, за което говорят данните за издадените разрешителни за строеж. През миналата година са издадени документи за 112 сгради с 324 жилища. И ако всички те започнат навреме, вероятно тази година ще имаме доста повече нови жилища на пазара.
Броят на издадените разрешителни за строеж през 2016 г. бе най-голям от 2008 г. насам - за 96 сгради с 444 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.
Цените на новото строителство в Русе вече са достигнали някакъв временен пик на ниво около 700-750 евро на квадратен метър. Старите панелки са доста по-евтини и все повече купувачи се насочват към тях, за да сключат по-изгодна сделка. Според статистиката, през миналата година много по-бързо са се покачвали цените на старите жилища.