Отпаднаха таксите за посещение на детски ясли и градини в община Ветово и така около 350 деца редовно ще ходят на забавачка, без това да пречи на семейния бюджет. Предложението на председателя на общинския съвет д-р Мехмед Мехмед беше гласувано единодушно на вчерашната сесия. Кметът Георги Георгиев каза, че също го подкрепя и че то е в полза на хората. Така ще се преборим с отсъствията на малките деца, а тези, на които българският език не е майчин, ще могат да го научат и да започнат първи клас, допълни още той. 
До момента таксата в трите обединени детски градини и яслените групи към тях е 35 лева, като тя не е променяна от осем години. Много социално слаби семейства във Ветово обаче нямат възможност да водят децата си на детска градина, но с отпадането на тази сума ще бъдат премахнати финансовите бариери пред тях.
По този начин Ветово се превръща в социална община, която стимулира младите хора да останат и да се развиват тук, а не да се ориентират към големите градове. Така ще се повлияе и на демографската криза, ще се окаже помощ на младите семейства, ще се насърчи раждаемостта. Това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с ниски възможности, и ще ги мотивира децата им да посещават редовно детските заведения, което ще доведе до подобряване на нивото на образователната подготовка на децата при постъпването в училище, каза д-р Мехмед.