Фирма „Кала транспортинг“ от сливополското село Борисово иска да ползва рибарниците в землището на Бъзън за развъждане на риба, а инвестиционното предложение е изпратено до кмета на селото Василена Цанкова.
Имотите са собственост на някогашния шеф на синдиката „Подкрепа“ в Русе Валентин Димитров, който ще ги даде под наем.
По закон е нужно разрешително от Басейнова дирекция, чието седалище е в Плевен. Кандидатът да разработи рибарниците изрично посочва, че на площадките на водоемите няма да има опасни химични вещества, както и вредни вещества във въздуха.