Българските потребители не обръщат достатъчно внимание на етикетите на продуктите и не са напълно информирани по отношение разликите в предлаганите на пазара бутилирани води, които се отличават по редица показатели. Това показват резултатите от национално представително проучване, проведено сред населението в страната през август 2017 г. от агенция за маркетингови изследвания „Ноема“.
Често потребителите не се замислят каква вода купуват - дали тя е изворна, минерална или трапезна. В многообразието от стоки на пазара, те не винаги обръщат внимание на етикетите и опаковките на бутилираните води, което може да доведе до погрешно тълкуване на характеристиките и произхода на водата. 
На пазара има 3 основни вида бутилирана вода: натурална минерална вода, изворна вода и трапезна вода.
Натуралната минерална вода е с естествен произход и се добива от защитени подземни източници, обикновено с дълбочина над 600-700 м, което е гаранция за нейната чистота и постоянно качество. Тя има специфична минерализация и уникален баланс на минерални соли, което я прави изключително добър източник на хидратация, особено при хора с активен начин на живот. 
Изворната вода, както и натуралната минерална вода, е изцяло природен продукт. Тя е с естествен произход и притежава относително постоянен минерален баланс. Изворните води се добиват от изрично определени и защитени подземни източници, по-близо до повърхността на земята и не се подлагат на обработка при бутилиране. Те са природно чисти, като подпис за марката е съответният географски произход, който задължително се посочва на етикета на продукта. 
За разлика от натуралните минерална и изворна вода, трапезната вода най-често е промишлено-обработен продукт. Тя няма определена географска принадлежност и нейният източник може да бъде дори водопреносната мрежа. Обикновено трапезните води се нуждаят от допълнителна обработка, за да станат годни за пиене. Най-често това става чрез „обратна осмоза“. При този процес от водата се отстраняват вредните примеси, в това число бактерии, тежки метали, пестициди и други. 
Изследването показва, че повечето хора приемат розовия етикет на бутилката като отличителна характеристика на изворната вода в България. За 36.4% от хората розовият цвят е символ на това, че водата е подходяща за деца, а 32.2% смятат, че водата с розов етикет е за ежедневна употреба. Някои от марките трапезни води обаче също използват розовия цвят на етикета и това съвсем не означава, че те притежават уникалните природни качества на изворните води. 80% от потребителите в Северна България заявяват, че биха спрели да купуват или биха купували единствено по изключение дадена марка бутилирана вода, ако установят, че тя съдържа преработена вода с неясен произход или от водопреносната мрежа. За България този процент е 70%.