Нови правила за етикетите и транспортните средства за превоз на продуктите предвиждат промените в Закона за храните. На първо четене проектозаконът бе приет в парламента, но преди второто четене са направени множество поправки. 
За транспортните средства ще има два режима на контрол. За автомобилите, които превозват храни от животински произход и хляб, ще се изисква специален стикер. За останалите автомобили предприятието ще предоставя на контролните органи списък на транспортните средства, но няма да се прави специална регистрация. 
Другата голяма тема в закона е свързана с етикетирането на храните. Промяна се налага, тъй като сега се случва при вносни стоки етикетите на български да закриват основна информация на опаковката, поставена от производителя. След промените това няма да е възможно - етикетът на български не може да е върху задължителните данни за храната. Изключение е предвидено за продукти в малки опаковки с ограничена повърхност - например хранителните добавки. Ако продуктът се предлага онлайн, задължителната информация ще трябва да се предоставя предварително на потребителя. 
Новият закон разписва и регистрацията на лицата, които предлагат онлайн храни. Всеки един субект, който търгува с храни, ще е задължен във всеки един момент да може да предоставя информация от кого е закупил суровината или храната и после на кого е доставена. Това ще се изисква и от онлайн търговците на храни и ще бъде разписано в нова наредба. 
Забранява се и участие на деца в реклами на храни, съдържащи съставки с генно модифицирани организми.