Младежката програма „Международна награда на херцога на Единбург“ стартира конкурс за лицензиране на училища като независими оператори, които да правят по-директна и полезна връзката между техните възпитаници. 
„Международна награда на херцога на Единбург“ е програма за личностно развитие и постижения на младежи от 14 до 24 години под егидата на принц Филип. Тя стимулира младите хора да се развиват с четири вида извънкласни дейности: „Доброволчество“, „Умения“, „Физическа активност“ и „Приключенско пътуване“. На всяко от направленията младежите посвещават часове от седмицата и записват резултатите, като накрая постигат едно от нивата на наградата: бронз, сребро и злато. При всяко от постиженията младежът получава сертификат и значка. 
Наградата на Единбургския херцог има представителства в 144 страни, в това число и България. Всяко училище и организация, които искат да станат независим оператор, могат да кандидатстват за това, като подадат заявка до 1 февруари. Одобрените ще преминат през лицензираща процедура, за да се запознаят с ценностите, философията и стандартите на програмата. Учителите, които са мотивирани да участват активно в процесите, свързани с програмата, преминават специализиран обучителен курс. 
Регистрационната форма за кандидатстване и подробности за програмата могат да се намерят на сайта на „Международна награда на херцога на Единбург - България“: http://intaward-bg.org/. 
От създаването на програмата през 1956 г. досега над 8 000 000 млади хора по целия свят са се изявили в доброволни и предизвикателни дейности, като по този начин развиват качества и черти на характера, общуват с други млади хора, изясняват си бъдещите цели.