Обновяването на детските площадки в централната част и по кварталите продължава и тази година. Избрани и подготвени са нови 20 детски кътове, които ще бъдат ремонтирани, като е обявена и обществена поръчка за избор на фирма, която да се захване със строителните дейности. За обновяването са предвидени 528 800 лева. 
Планиран е ремонт на 6 детски площадки в централната част - пред блоковете „Аксаков“, „Калофер“, между „Дебелянов“ и „Некрасов“, а също около бл. „Варна“, „Ленин 3-2“ и „Димитър Полянов“.
Най-много обновени детски кътове са предвидени в кв. „Възраждане“. Децата ще играят на нови съоръжения по площадките около блоковете „Шипка“, „Тодор Койнов“, „Балчик“ и „Комета“. 
Ще бъдат ремонтирани също детските кътове пред блок „Стрела“, „Бистрица“ и „Орфей“. 
На обновени детски площадки в „Здравец“ ще се радват малчуганите пред блоковете „Терешкова“, „Биковски“ и „Марица“. В „Здравец Изток“ ще бъде ремонтирана площадката западно от бл. „Прага“, а в кв. „Дружба 1“ - южно от бл. 6. Две от старите детски кътове в „Дружба 3“ също ще бъдат обновени - пред блок 53 и 11. 
Едно от изискванията е за всяка площадка да се осигури възможност поне половината от заниманията да са достъпни и за деца с увреждания.