Тротоарът на бул.“Цар Освободител“ до спирка „Сердика“ се ползва ежедневно като търговска площ от близкия оказион и постоянно на него са разположени стоки за продажба. Това загрозява облика на града и причинява неудобства на пешеходците, установи след многократни сигнали от граждани най-младият общински съветник Траян Тотев. В тази връзка той внася питане до кмета Пламен Стоилов на какво правно основание собственикът на оказиона използва тротоара за разполагане на вещите за продажба. Тотев иска да знае също какви действия ще бъдат предприети от общината, за да се приведе в нормален вид това централно място.