Изграждане на нова козирка над два сектора и оформяне на ВИП ложа над тунела за влизане в Градския стадион предвижда общината. С тези инвестиции, за които са предвидени пари в бюджета, ще се довърши съвременният вид на съоръжението. Ще се направят три метални козирки, като средната над ВИП сектора ще бъде със специална ламарина. Под нея се предвижда нова ВИП трибуна на 5 реда с общо 50 места. Ще се обособяват две помещения за бюфети. 
Останалите две козирки ще са за съседните два сектора северно и южно от тунела.
Желаещите да дадат писмени становища и мнения по инвестиционното предложение на общината могат да го направят в РИОСВ и в общинския отдел „Екология“.