Съвсем скоро се очаква да бъде избрана фирмата, която ще изработи новата транспортна схема на община Русе. Пет са кандидатите, които се състезават по обявената обществена поръчка, като предстои комисия да направи класирането и да определи победител. Документи за участие в процедурата са подали софийската фирма „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“, гражданско сдружение „Нет-Транспро-Идеин“, обединение „Транспортни решения“, както и два консорциума - „Транспортна схема Русе 2017“ и „ППМ-ИТК Русе“. Ако няма обжалвания, дългоочакваното актуализиране на транспортната схема на община Русе трябва да е факт до края на годината. 
Най-важното изискване при разработването й е да няма дублиране на линии от автотранспорта, електротранспорта и междуселищните линии. Предвидено е да се разработи маршрутна схема в няколко варианта с подробни разписания, като ще се определят честотите за всяка линия и период от деня - за делнични и празнични дни, училищен и ваканционен период, събота, неделя, и ще се изработят карти за новата схема. Освен това ще се направят няколко обществени обсъждания със заинтересованите страни, за да бъде взето мнението както на експерти, така и на гражданите. 
Обществената поръчка е на стойност 427 080 лева, като 300 000 лв. са от общинския бюджет, а 127 080 лв. по програма „Хоризонт 2020“. 
След като бъде приета новата транспортна схема, може да се очаква и обявяването на нови конкурси за преразпределение на линиите от обществения транспорт.