Учениците от 3 Д клас в училище „Възраждане“ съчетаха уроците по английски и „Човекът и природата“, за да усвоят още по-задълбочено своите познания за сезоните и за климатичните промени. Интерактивният бинарен урок на тема „Weather-Време“ се проведе в рамките на международния проект „SUPEER!“, по който децата работят заедно със свои връстници от Гърция, Румъния, Турция и Литва. Разделени на четири отбора, учениците се включиха в играта „Отгатни сезона“, като разгадаваха годишните времена по характерни за тях вещи. Те изготвиха диаграми и прогноза за времето в различни градове в България.