Парламентът прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, с които се удължава срокът за осребряването им, предвижда се те да могат да се наследяват и се откриват нови възможности за плащане с тях. Гласуваха 176 народни представители, 174 от които бяха „за“. 
Текстовете предвиждат ускоряване и облекчаване на процеса по изплащане на лихвоточките на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Тези лихвоточки ще могат да се наследяват както по закон, така и по завещание. Въвежда се и възможност да се използват като платежно средство за плащане на дължими данъци и такси към държавата и общините.
Промените засягат около 55 000 български граждани, които все още очакват компенсации за притежаваните от тях лихвоточки. Малко над 1000 от тях са от Русе. Приетата преди години норма на обезщетяване е 8 стотинки на лихвоточка. 
Проектът предвижда удължаване с две години срокът за заявяване на искане за изплащане на лихвоточките от техните собственици и премахване на крайния срок, в който държавата трябва да изплати всички заявени претенции. По сега действащия закон след 30 ноември 2016 г. държавата не приема претенции за компенсация, а 31 декември 2019 г. е крайният срок за разплащане с гражданите, които имат право на това.