Управителният съвет на фонд „Земеделие“ е утвърдил общ финансов ресурс до 31,3 млн. лв. за изплащане на втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството /ПНДЖ1/ и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството /ПНДЖЗ/ за Кампания 2017 г., съобщиха от Министерството на земеделието.
Средствата за изплащане по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2017 г. са в размер до 20 млн. лева. Одобреното подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за 2017 г., е до 10,9 млн. лева. До края на януари 2018 г. парите за втория транш в двете направления ще бъдат оторизирани.
През октомври 2017 г. за първи транш по преходната национална помощ на земеделските стопани са били изплатени 21,3 млн. лева. През ноември 2017 г. земеделските стопани са получили средства в размер на 23,8 млн. лева. за първи транш по ПНДЖЗ.
Максималният допустим таван по Схемата за преходна национална помощ за говеда е в размер до 41,6 млн. лева, а по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки в размер до 34,8 млн. лева. 
ДФ „Земеделие“ е одобрил и 4,7 милиона лева за зимните пръскания за 2018 година. За подпомагане на закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките, заявления ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2018 г.