По-голямата част от планираните за миналата година продажби са включени в плана за 2018 година, като от тях се очакват в хазната да влязат над 6,3 милиона лева. Имотите са прехвърлени за тази година поради липса на инвеститорски интерес. Това става ясно от годишния план за приватизация на общинска собственост, който заедно с отчета за изпълнение за миналата година предстои да бъдат приети на идната сесия. 
Най-голямата сделка, която прескача в новата година, е за сградите на бившия хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, от където се очакват 4 816 000 лева. Друг солиден приход се очаква от два имота в Индустриалния парк, оценени на малко над 1.02 милиона лева. В плана за приватизация са и 560 акции с начална тръжна цена 57 500 лева, които представляват 25% от капитала на „Агропродукт“ АД. За поредна година общината ще се опита да приватизира бившата поликлиника в Тетово, която е оценена за 270 000 лева, както и бившата баня-фурна в ДЗС с цена 75 500 лева. През 2018 купувач ще продължи да търси бившият цветарски магазин на „Паркстрой“ до Американското пазарче, за който се очкават 80 150 лева. 
Сред новите обекти в списъка за продажба са общинският магазин на улица „Николаевска“ 54, за който има заявен интерес, а цената му е 67 000 лева. За продажба ще бъдат предложени също две бивши магазинчета - на ул. „Бабуна планина“ 17 и на алея „Бели брези“ 10 в квартал „Здравец“, като за цените ще се признесе лицензиран оценител.
Приватизационните сделки, реализирани от общината през 2017, са на обща стойност 679 601 лв. През изминалата година бяха продадени пет имота - на ул. „Капитан Райчо Николов“, на ул. „Свети Димитър Басарбовски“, на „Борисова“ 51, и имоти в Червена вода и Тетово.