Още един русенски ресторант ще бъде запечатан от данъчните, става ясно от публичния списък на НАП, който се публикува на сайта на приходната агенция. След като веднага след Нова година бе наложена санкция на „Амфибия“, сега под ударите на данъчните попада и популярният „Жорела“ на ул.“Чипровци“, срещу стадион „Дунав“.
Данъчните имат право да затворят търговски обект за срок от максимум 30 дни, като наложат и парични глоби или имуществени санкции в зависимост от нарушението. Много често фирмите обжалват наложения акт, така че той може да падне или да влезе в сила след известно време.
От началото на годината в интернет страницата на НАП вече се публикуват списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика може да се извърши справка за всеки обект, в които са установили данъчни нарушения, за които се налага принудителната административна мярка „Запечатване на обект“. Според последната справка, на затваряне подлежат 81 търговски обекта в цялата страна.
До публикуването на наложените актове се стигна, след като през 2017 г. бяха отчетени опити на търговци да заобикалят запечатването. Това ставаше чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. С последните промени в ЗДДС бе прието, че подлежащият на запечатване обект ще бъде затворен независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва, което би трябвало значително да намали опитите за заобикаляне на закона. Условието за това е към момента на запечатване на обекта или обектите, които се стопанисват от трето лице, то да знае, че обектът ще бъде запечатан. 
Обявяването на подлежащите на запечатване обекти в сайта на НАП води до презумпцията, че всяко трето лице знае факта на предстоящото запечатване. До същата презумпция води и поставянето на трайно закрепено съобщение на търговския обект, подлежащ на запечатване.