Върховната административна прокуратура (ВАП) се зае и с увеличението на водата в Русе. В края на миналата година Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вдигна цената на живителната течност от 1 януари 2018 г. в 15 града, в това число и в Русе, където тя скочи с 6,37%. 
Първоначално върховните прокурори подадоха протести против увеличението в Бургас, Ямбол и Враца, но вчера от ВАП съобщиха, че са направили това и за останалите 12 града, включително Русе. 
При преглеждането на решението на КЕВР от ВАП са установили, че има редица нарушения, и то съществени.   Някои от тях са: не е проведено обществено обсъждане; крайното решение е прието на закрито заседание, „без да е предоставена възможност за искания, бележки и възражения на други лица“; при формирането на цената от КЕВР са отчели инфлацията, която се отразява върху работата на ВиК-дружествата и я оскъпява, но при изчислението на обезценяването на парите са взети под внимание много по-голям брой продукти и услуги от тези, с които работят ВиК-тата и така цената е станала много по-висока, отколкото реално се е увеличила за доставчиците на чиста вода и отвеждането на мръсната и др. 
От ВАП оспорват и начина за определяне на т.нар. „социална поносимост на цената на ВиК услугите“. Тя се изчислява така, че стойността на минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице да не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион. От КЕВР отричат данните от изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ на НСИ и вземат числата от друго проучване - „Статистика на доходите и условията на живот“, което не е публично достъпно и никой извън членовете на комисията не може да се запознае със съдържанието му. Там данните за доходите са с около 50% по-високи и чисто аритметически обуславят по-висок размер на социалната поносимост, осигурявайки облекчено и безпроблемно завишаване на цени и за в бъдеще. Така конкретно за региони като Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца, Бургас образуваните цени надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него.
Изводът на ВАП е, че от КЕВР са се интересували само как да осигурят безпроблемно увеличение на цената на водата. „Комисията на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури спокойното повишаване на съответните цени“, са написали върховните прокурори в съобщението си. След протеста на прокуратурата предстои Върховният административен съд (ВАС) да разгледа въпроса и да се произнесе по него.                      У