Алея на страните по течението на голямата европейска река Дунав подредиха в Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоводене. Флаговете на всички държави - от Германия при изворите на реката в Шварцвалд, до Украйна и Румъния в делтата при вливането в Черно море, украсяват един от коридорите в училището. Под всеки флаг са поставени в рамка основни данни за държавата: територия, столица, население. Така бъдещите капитани и механици всекидневно изминават символично „речната магистрала“, по която ще плават, след като се дипломират.  
Алеята е открита от гимназистите от клуб „Заедно за Европа“ в чест на българското председателство на Съвета на ЕС, каза вчера директорката на ПГРКК Ивелина Георгиева. В Алеята на дунавските държави са не само страните-членки на ЕС, но и тези, на които тепърва предстоят преговори и присъединяване, като Сърбия, Украйна и Молдова.