Договорът за концесията на пристанище „Пристис“ между общината и единствения кандидат в процедурата - „Порт Пристис“, вече е подписан и е със срок 35 години. Една от съпътстващите дейности в бъдещата концесия е възстановяването, поддържането и експлоатацията на закрития преди десетилетия плаващ басейн. Съоръжението беше една от атракциите на Русе и любимо място за отдих и развлечения, като се предвижда басейнът да бъде разположен на седмо или осмо корабно място. 
Операторът на пристанище „Пристис“ ще извършва пристанищни услуги по обслужване на пътници, понтонни услуги, морско-технически услуги. Наред с това седем от корабните места трябва да бъдат оборудвани със собствени на концесионера понтони. Предвидени са инвестиции за рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища. Ще се модернизират ел. мрежите, външното осветление, водопровод и канализация.  
С предоставяне на общинското пристанище на концесия се очаква да се увеличат корабите и пътниците, да се предоставят нови услуги, да се подобри пристанищната инфраструктура и да се създадат предпоставки за развитие на водния транспорт.         У