Закритата гимназия по зърнообработване в центъра на Русе и бившето училище в Средна кула ще станат жилищни имоти, в които ще се настаняват нуждаещи се граждани. Сградите на двете общински училища не се използват и ако бъдат оставени да пустеят, има опасност за състоянието им, което и в момента е лошо. Затова общината предприема процедура за промяна на предназначението на бившите учебни сгради, за да се използват за задоволяване на социални потребности. Има положителни становища от началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева и на общинската дирекция „Култура и образование“, като се очаква и писменото съгласие на министъра на образованието. Предстои общинският съвет също да даде съгласието си закритите училища да станат имоти за жилищни нужди. Така ще се реши и проблемът с крайно недостатъчния сграден общински фонд за нуждаещи се граждани.
Община Русе разполага с 1934 жилищни имота - апартаменти и къщи, в които са настанени граждани, като миналата година са подадени около 220 заявления на нуждаещи се граждани. След като бъде променено предназначението на двете бивши училища, ще се предприемат действия за обособяването на жилища. И двете сгради се нуждаят от основен ремонт. Има теч от покривите, счупени прозорци, ел и ВиК инсталациите се нуждаят от подмяна, фасадите, стените и таваните са с олющена мазилка.