В периода 10-20 март ще бъдат изплатени сумите по схемите за обвързано подпомагане на овощари и зеленчукопроизводители. Това става ясно от публикувания вчера актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 г., изготвен от Министерството на земеделието и храните. Както съобщи председателят на Съюза на Дунавските овощари Николай Колев, браншът се надява част от сумите да бъдат получени авансово още през февруари, за което се водят разговори с агроведомството.
Преди време овощарите обявиха готовност за протести, тъй като се планираше парите да бъдат изплатени чак през април, когато най-капиталоемките операции - рязане, торене, пръскане, трябва да са отдавна приключили. След разговори с експертите на министерството обаче този проблем изглежда ще бъде решен.
„Краят на март също е късен срок за нас, но той процедурно няма как да се изтегли по-рано, трябва да се изчака определяне на допустимия слой. Идеята е да се направи едно авансово плащане през февруари, на базата на предоставените от нас фактури, а през март да бъде изравнително плащане. Както се практикува по схемата за единно плащане на площ. Надяваме се министерството да възприеме този подход и за нас“, обясни Колев. 
Според публикувания вчера график, окончателното изплащане на парите по Схемата за единно плащане на площ ще стане в периода 20-30 май 2018 г.