Русенци не бързат да отчетат доходите си за миналата година пред данъчните, показват данните на регионалния офис на приходната агенция. През първата седмица на стартиралата данъчна кампания в НАП-Русе са получени едва 56 броя годишни данъчни декларации на физически лица. От тях по интернет с електронен подпис са изпратени 8 бр., а с персонален идентификационен код, издаден от НАП - 21. На гишетата в офиса са подадени още 27 броя.
Задължение да подадат декларация имат всички физически лица, които са получил доходи по извънтрудови правоотношения през 2017 г. Работилите по граждански договор също подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Това трябва да направят и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г. Най-лесно и бързо това става по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код - ПИК, който се издава за няколко минути безплатно в офис на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Важно условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.
Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци  са публикувани на сайта на НАП - www.nap.bg. Формуляри за декларирането на доходите могат да се получат и в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ 19 от 9 до 17,30 ч.
От началото на февруари данъците ще могат да се плащат директно по банкова сметка на НАП в БНБ и то без да се удържат такси. Другите възможности са чрез ПОС терминали в офисите на НАП или през интернет в специално приложение с електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/. Плащането ще отнема секунди и така ще отпаднат проблеми за хората и фирмите, които превеждат пари в последния момент, но искат данъчни облекчения.