Дъщерната на „Спарки“ АД фирма - Център за професионално обучение „Спарки“, вече е в процедура по ликвидация, става ясно от документите, подадени от дружеството до Търговския регистър. Решението е взето на 11 декември миналата година. 
За ликвидатор на юридическото лице е назначен досегашният му управител Мая Петкова. От нейно име е публикувана покана до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в тримесечен срок.
Центърът за професионално обучение „Спарки“ бе създаден през 2008 г. в рамките на програма за публично-частно партньорство с немската инвестиционна банка DEG с цел професионална квалификация на заварчици, шлосери, стругари и оператори на ЦПУ, основно за нуждите на компанията-майка. Към края на 2016 г. центърът бе натрупал 24 хил. лева загуба и закриването му бе договорено още тогава по искане на новия кредитор на „Спарки“ - Българска банка за развитие. Според споразумението между фирмата и финансовата институция, правните и фактически действия за прекратяване на дъщерното дружество трябваше да бъдат предприети най-късно до 31 декември 2017 г.