До 18 юли 2019 година всеки кошер трябва да има идентификационна табела, а животновъдните стопанства да въведат наред с обикновените ушни марки и електронни. Това гласят предложените промени в наредбата за изискванията към средствата за официална идентификация на животните, необходими за контрола и поддържането на Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Целта е да се направи ефективна система за идентификация, която да отчита реалния брой животни и да пресече спекулата с повторната употреба на ушните марки.
Индивидуалните идентификационни табели за пчелните семейства са изработени от гъвкав, пластичен материал в жълт цвят, поставен върху капака на кошера, с височина на табелата 45-60 мм и дължина 65-90 мм. Те са защитени от фалшифициране, като надписът им да може лесно да се чете през целия живот на пчелното семейство и да не може да се заличава.
След 18 юли 2019 година животновъдите могат да избират между три възможности - да поставят по две ушни марки като сега, да поставят ушна марка и електронна ушна марка едновременно, както и да поставят две ушни марки плюс чип, наречен търбушен болус. Освен с новите електронни устройства едрите и дребни преживни животни, а също и прасетата, ще се обозначават и с допълнително поставен бар-код върху ушните марки, което би облекчило значително фермерите, защото те няма да купуват нови пластини при всяка елементарна промяна.