В едно от най-големите училища в страната „Васил Левски“ в квартал „Дружба 1“ ще бъде изграден нов спортен център с две основни съоръжения - игрище за хандбал с трибуни с 600 места и плувен комплекс в сутерена. В момента физическите занятия в училището, където учат около 1600 ученици, се провеждат с 2-3 класа едноврменно в малка спортна зала. Този проблем ще бъде решен с изграждането на едноетажен спортен център в двора на училището. Той ще има връзка с училищната сграда, но и самостоятелен вход откъм улица „Гео Милев“, за да се ползват съоръженията и от хора от квартала. В центъра се предвиждат две съблекални за отборите, две треньорски стаи, стаи за съдии, лекари, треньори и учители, фитнес зала, други съблекални, тоалетни с умивални, фоайе, рампа за инвалиди, складове и други специфични помещения. Ще има и инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа. Предстои изготвянето на инвестиционен технически проект за обекта. 
В училище „Никола Обретенов“ в „Чародейка“ пък ще бъде изграден нов физкултурен салон. Сградата на училището е построена през 1987 година, като към нея е трябвало да бъде пристроен физкултурен салон, но това и до днес не се е случило поради липса на средства. 
В „Никола Обретенов“ учат около 300 ученици, които провеждат часовете си по физическо в класните си стаи. Предвижда се да бъде проектирана спортна зала с размери 52/22 м, в която освен часовете по физическо възпитание да се организират и училищни спортни състезания. В новия салон ще може да се тренира волейбол, баскетбол, тенис на маса, борба, джудо, бокс, бадминтон, тенис на корт, спортни танци и фитнес. Ще има 3 реда трибуни за зрители с ориентировъчен капацитет 130 места. Предвидени са също топла връзка, съблекални, санитарни възли, стая за учител и треньор и складово помещение. 
В момента тече процедура по обществена поръчка на община Русе за избор на фирма, която да изготви инвестиционния технически проект и за двете училища.