Сградата на детска градина „Баба Тонка“ в Ценово е в окаяно състояние, повече от седем години по нея не са правени никакви подобрения. Дори и при най-слабия валеж от покрива започват постоянни течове, а подовете в помещенията са пропукани и студени. В спалните помещения и във физкултурния салон има мухъл, мазилката по стените е напукана и непрекъснато се носи неприятна миризма. В санитарните възли и в кухнята липсват фаянсовите плочки. За спешния ремонт на детската градина община Ценово ще кандидатства пред „Красива България“ с проект за цялостно реновиране на сградата. Предложението беше одобрено единодушно от общинските съветници на извънредна сесия. Общата стойност на проекта е 266 667 лева, като общината ще поеме 55% или малко над 146 000 лв. 
До април ще стане ясно дали проектът ще получи одобрението от „Красива България“. Ако това се случи, се предвижда напълно да се подмени инсталацията на парното отопление и канализацията, да се ремонтира покривът и да се монтират соларни батерии, които ще осигуряват топла вода за битови нужди. Ще се възстанови и пропадналата ограда. Очакваният ефект е не само по-добри условия за децата и техните преподаватели, но и съществено да намалеят разходите за енергия и отопление.