Осем изнесени приемни ще организира в Русенско Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) до края на февруари, научи „Утро“. С тях ведомството продължава дейността си, състояща се в предоставянето на информация и консултации на място в общински центрове и населени места. 
Първите две приемни ще бъдат на 6 февруари. От 10 часа експертите ще приемат земеделците в Общинска служба по земеделие Бяла, а от 13 часа започва срещата в Сградата на кметството в Ценово. 
На 20 февруари ще се проведат други две приемни в общинските служби по земеделие в Борово и Две могили, а на 6 март ще бъдат срещите в Иваново и Ветово. Последните две приемни са на 20 март в Сливо поле и Русе.
По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в това число и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/ и видовете схеми за подпомагане. 
 Експертите на НССЗ ще разясняват задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/или като бенефициенти по мерки от ПРСР.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.