Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенция 131 на Международната организация на труда (МОТ) за определяне на минимална работна заплата. Съгласно документа тя ще се договаря и преразглежда периодично след консултации с представителните организации на работодателите и работниците, съобщават от пресслужбата на кабинета.
При определянето на минималното възнаграждение ще се отчитат важни социално-икономически критерии, като инфлацията, производителността на труда, заетостта, динамиката на брутния вътрешен продукт, нуждите на работниците и техните семейства.
С приемането на Конвенцията ще бъде изпълнена общата цел на правителството, синдикатите и работодателите, свързана със създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната заплата в отговор на специфични препоръки на Съвета на ЕС, се посочва в решението на правителството.
Конвенция №131 е ратифицирана от 53 държави, 9 от които са членки на Европейския съюз - Франция, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словения и Испания.