Ресторант на Американското пазарче в Русе се оказа сред потърпевшите от вълната проверки, които данъчните са извършили по празниците. Нарушението и санкциите са минимални - запечатване за седмица от 10 януари и глоба 500 лева, тъй като музикантите на празнично парти в заведението свирили без подписани договори. 
От началото на годината в интернет страницата на НАП вече се публикуват списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика може да се извърши справка за всеки обект, в които са установили данъчни нарушения, за които се налага принудителното затваряне. То може да продължи до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.
През 2017 г. са отчетени опити на търговци да заобикалят запечатването на обект като административна мярка. Това ставаше чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. С последните промени в ЗДДС бе прието, че подлежащият на запечатване обект ще бъде затворен независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва, което значително ще намали опитите за заобикаляне на закона, посочват от НАП. Условието за това е към момента на запечатване на обекта или обектите, които се стопанисват от трето лице, то да знае, че обектът ще бъде запечатан. 
Обявяването на подлежащите на запечатване обекти в сайта на НАП води до презумпцията, че всяко трето лице знае факта на предстоящото запечатване. До същата презумпция води и поставянето на съобщение на търговския обект, подлежащ на запечатване.