Специалист по антични графични текстове от Софийския университет „Св.Климент Охридски“ разчете надпис върху открита от русенски археолози старогръцка амфора. Фрагментът от древната съдина с изцяло запазен надпис на шест реда на старогръцки език бе открит от русенски археолози при теренни проучвания на римската крепост Тримамиум край село Мечка. Античният съд е от 6 век. Предполага се, че е изработен в някоя от източните римски провинции. Според археолозите амфората е служела за пренасянето на зехтин за ритуали на местната християнска църква. 
Надписът гласи: „Мария ражда Христос. Божията милост е печалба. На света Мария. На Бога Спасител. Амфора със сладък зехтин“. На мястото, където целостта на съда е разрушена, вероятно е имало и означение за количеството, както при други амфори, открити в Истрия, Нове и Сукидава, смята експертът. От другата страна на амфората са изписани буквите E+Y, което може да е съкращение от лично име или от зехтин, както и TPI, което вероятно е съкращение от името на Тримамиум.