Селското стопанство на България е източник на продукти, които намират отличен прием на чуждестранните пазари. Водещи стоки в износа ни през тази година са житните култури, слънчогледът и тютюните, показват данните на Министерството на земеделието,  храните и горите.  
Аграрният стокообмен на страната през първите шест месеца на тази година е на обща стойност 3.170 млрд. евро или с 4,4% повече в сравнение със същия период на 2016 г. Търговското салдо на България в сектора се запазва положително - стойността на експорта надхвърля тази на импорта. Стойността на положителното салдо в търговията ни със селскостопански стоки обаче се свива до 60.4 млн. евро, при 374.7 млн. евро за същия период на 2016 г. 
При износа на селскостопански стоки се забелязва намаление с 5,3% до 1.615 млрд. евро, което се обяснява със свиването на експорта на царевица - с около 50%, и на пшеница - с 22%. До края на годината обаче е възможно понижението да бъде компенсирано във връзка с добрата реколта 2017 от основните зърнени и маслодайни култури, смятат експертите.
Експортът на житни растения продължава да заема най-голям относителен дял в структурата на аграрния износ на страната - 14,3%, следван от маслодайните семена - 13,1%, и тютюн и обработени заместители на тютюна - 9%.
Следват мазнините и маслата от растителен или животински произход и хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения. Те формират между 7% и 9% от стойността на общия аграрен износ на страната. При всяка от тези групи се наблюдава увеличение на износа спрямо същия период на 2016 г.
Вносът на селскостопански стоки нараства с 16,8% спрямо първото шестмесечие на 2016 г., като достига 1.555 млн. евро. Основната причина за това е трикратното увеличение на доставките на царевица за преработка, свързано с отпадането на ограниченията за производство на захар и изоглюкоза в ЕС в сила от октомври 2017 г.