Един от най-големите мобилни оператори претърпя поражение в спор с бивш свой клиент за неплатени сметки.
В началото на май 2014 година Т.С. сключил договор с „Мобилтел“, но в следващите три месеца не платил и стотинка за разговорите си. По няколко фактури се насъбрали 337,77 лв. и след известно изчакване, щом телекомът разбрал, че няма да си получи парите от този клиент, завел изпълнително дело срещу него. Човекът обаче явно бил наясно с правата си, защото още същия ден направил възражение и така се наложило съдът да реши дължи ли пари на дружеството и колко точно. 
В съдебната зала русенецът отново се справил повече от успешно, защото един от първите и основните му мотиви, че не трябва да плаща, бил изтеклата тригодишна давност, в която от „Мобилтел“ можели да си търсят парите чрез съда. Съдията направил справка с датите и установил, че наистина срокът е изтекъл и дружеството може да получи средства само по една фактура за 54 стотинки. На мобилния оператор се наложило да покрие на Т.С. разходи по делото, по заповедното производство и държавната такса от 50 лева. 
Не сполучил и искът на дружеството за плащане на неустойка, защото такава клиентът дължи само ако сложи край на договора с оператора преди изтичането му, а случаят не бил такъв.