В девет русенски училища има изградени рампи за деца с увреждния, но в нито едно няма асансьор. Ученици с увреждания и специални образователни потребности (СОП) се обучават в 21 от общо 27 основни и средни училища, като в 7 няма изградени съоръжения. Това каза зам.-кметът Иван Григоров на последната общинска сесия във връзка с питането на общинския съветник Владо Владов дали училищата са достъпни за деца с увреждния. 
От общо 12 152 ученици 311 са с увреждания и СОП, като 6 от тях са незрящи и 8 са в инвалидни колички. Голяма част от учебните сгради в общината са на повече от 100 години и не са проектирани и строени в съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, обясни Григоров. В тази връзка всички съоръжения за подпомагане на обучението на децата с увреждания са изградени със средства от бюджетите на училищата, делегирани собствени приходи, дарения, финансова и материална помощ от общината. Зам.-кметът посочи, че през 2016 година на „Васил Левски“ е предоставен ескалатор за 10 000 лева. 
В пет от училищата, в които се обучават ученици в инвалидни колички, са изградени специални санитарно-хигиенни помещения. В най-висока степен на изискванията за достъпна среда отговарят изградените съоръжения в Дойче шуле, „Васил Левски“, Училището за европейски езици и „Братя Миладинови“. 
За незрящите ученици, които се обучават в „Тома Кърджиев“ и „Олимпи Панов“, са осигурени брайлови учебници, предоставени от специализираното училище във Варна, както и ресурсни учители. Три училища - „Васил Априлов“, Братя Миладинови“ и „Йордан Йовков“, работят по проект, който дава възможност да се назначат специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, осигуряване на специализирани програми и продукти за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения. В училище „Васил Априлов“ за нуждите на ученик, който вече е завършил обучението си, са закупени брайлова машина и принтер със средства от проекта. За съжаление обаче, специализираната техника не може да бъде предоставяна на друго училище. Тя може да бъде ползвана от други ученици, които се придружават и обучават от тифлопедагог, обясни Григоров.  
За създаване на подкрепяща среда, свързана с обучаването на децата и учениците на ресурсно подпомагане, училищата получават допълнително средства в размер на 326 лева за ученик, а от учебната 2016/2017 в шест училища са назначени ресурсни учители. В качеството ми на кмет считам за мой морален дълг да полагам усилия за подпомагане на нелекия живот на децата с увреждания и техните близки, се посочва в писмения отговор на кмета Пламен Стоилов до общинския съветник.
В момента тече и проектът за ремонта на пет учебни сгради, от които в Математическата гимназия и „Христо Ботев“ са предвидени мерки за достъпна среда.