Пристанище Русе-Запад е единственият държавен обект, чиято концесия е развалена заради неизпълнени ангажименти. Това стана ясно от доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за контрола по изпълнението на концесионните договори за обекти от транспортната инфраструктура за 2014 г. и 2015 г., с който правителството се запозна вчера.
Пристанище Русе-Запад остана без концесионер през февруари 2015 г., след като правителството развали договора с обединението „Пристанищен терминал Русе-запад“, зад което се смяташе, че стои Цветан Василев. Дружеството получи концесията през 2013 г. срещу ангажимента да инвестира 12.2 млн. лв. в развитие на инфраструктурата и съоръженията. Размерът на фиксираната част на годишното концесионно плащане беше 120 000 лв. без ДДС. В обединението участваше „Шип Инвест“ - дружество, което бе основен акционер и в „Корабостроителница Русе“. След затварянето на Корпоративна банка обаче нормално ангажиментите по концесията нямаше как да се изпълнят, което доведе до разваляне на договора.
Над 67,5 млн. лв. са приходите за 2014 г. и 2015 г. от концесионна дейност в системата на МТИТС. На концесия са отдадени летищата в Бургас и Варна, пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин и Централна железопътна гара – Пловдив.