Програмата на читалищата в Русенската община предстои да бъде гласувана на предстоящото на 14 декември последно за годината заседание на общинския съвет. В нея всяко от 23 читалища - 10 от тях са в Русе, а останалите са в селата наоколо - са посочили какво възнамеряват да развиват в своята дейност през следващата година. 
Носителите на културните традиции вече са наясно, че колкото и да запазват ценното в своята дългогодишна работа, не могат - и не бива - да остават встрани от съвремието и неговите характерни белези. Затова всички читалища в общината разгръщат активност и разработват различни по тематика и характер проекти, въвеждат електронните начини за обработка и за комуникация, като заедно с това продължават да действат като пазители на традициите и на най-характерното за нравите и обичаите в региона и населените места. 
За следващата година читалищата в община Русе са предвидили 103 клубни дейности, а любителските формации, които удовлетворяват естетическите и културните потребности на представители на различни възрастови групи, са общо 111. В различните села и в Русе са 
планирани 693 културни събития
а всички читалища са заложили в своите годишни календарни планове повече от 200 участия на свои артистични формации във фестивали, събори и конкурси от регионален, национален и дори международен характер. 
Читалище „Ангел Кънчев“ е планирало за 2018-а един нов курс по акордеон и нови музейни колекции. В „Захари Стоянов“ възнамеряват да създадат два нови клуба - „Млад приятел на книгата“ за деца и „Свят и слово“ за по-големите. Пак там ще започне да репетира и китарно трио под ръководството на Пламен Бояджиев. Група за художествено слово ще направят и в читалище „Христо Ботев“. В читалище „Георги Бенковски“ пък ще сформират детска фолклорна студия, както и детски музикален състав „Захарно петле“. Във „Васил Левски“ си поставят задача да започнат начално обучение по акордеон и солфеж на деца до 10-годишна възраст. 
В читалище „Анжела Чакърян“ ще започне работа клуб „Аз говоря арменски език“ 
за деца от 3 до 10-годишна възраст. Читалище „Гоце Делчев“ единствено от всички е посочило, че със своята дейност обслужва не квартал или район в града, а целия град - в графата „Брой жители“ са посочени 149 000 - колкото е населението на Русе. В това читалище, което е и едно от най-новите в града, са планирали да създадат догодина група за проучване на автентичния фолклор. 
Читалище „Св.св.Кирил и Методий“ в квартал Средна кула се кани да възстанови своя самодеен театър. „Просвета“ в Долапите пък ще създаде клуб „Млад любител на природата“ и Младежки фолклорен театър. „Пробуда“ в Николово ще въвежда „библиотерапия“ - използване на четенето като средство за преодоляване на житейски кризи, обясняват от николовския културен институт. Другата „Пробуда“ в село Тетово пък планира цели четири нови образователни форми за 2018 година: проекта 
„Мамо, прочети ми“ за деца от 3 до 6 години
образователно ателие „Часът на здравето“, инициативата „Читалището - център на духовна култура и средище на богати народни традиции“ и образователен клуб на пенсионера „Златна есен“. От следващата година там ще заработи и ново ателие за народни танци с деца от 1 /?!/ до 5 години „Хайде да играем“, ще бъде създадена музейна колекция от тъкани, оръдия на труда и вещи от бита. 
Читалище „Надежда“ в Ново село ще създаде клуб „Млад фермер“ за деца до 10-годишна възраст, хор за патриотични песни, група за руски песни и клуб „Патриот“. Ще бъде събрана и етнографска сбирка. „Тома Кърджиев“ в Червена вода пък си поставя задача да създаде клуб по спортно ориентиране, освен това ще обогати етнографската си сбирка и музейната колекция за патрона и Червеноводската чета. „Светлина“ в Бъзън ще отвори детско творческо ателие и ще организира
екскурзии по близки и далечни маршрути 
за децата и младежите от селото. Затова пък в „Св.Димитър Басарбовски“ в село Басарбово са замислили уроци по шах и по плетене за деца, а през ваканциите ще организират четене на открито. В Хотанца в читалище „Светлина“ ще правят читателски маратон, компютърни курсове за възрастни и ще проведат Нощ в библиотеката. В сандровското читалище „Васил Левски“ ще си направят клуб по „KANGO Jumps“, в „Напредък“ в Долно Абланово ще заработи кръжок „Краезнание“ за малки и големи и група за словесен фолклор. 
Пет читалища не са планирали нови клубове и дейности - за едни причината е в липсата на подходящи помещения, за други - в липсата на интерес от страна на хората, които обслужват. Това са русенското читалище „Зора“, „Просвета“ в град Мартен, още една „Просвета“ - в Семерджиево, „Максим Горки“ в Просена и „Никола Вапцаров“ в Ястребово.