След като през 2017 година проектът на общината за изграждане на външен асансьор в дневния център за стари хора на ул.“Йосиф Цанков“ 47 беше отхвърлен по програма „Красива България“, администрацията ще направи отново опит да кандидатства за финансиране по кампания 2018. 
Повечето от 50-те възрастни дами, които посещават центъра на фондация „Трета възраст“, са с инвалидни ТЕЛК решения и се придвижват изключително трудно. Центърът се помещава на втория етаж в общинска сграда и всекидневно бабите са изправени пред предизвикателството да изкачват стълбите с бастуни, като това възпрепятства достъпа им до социалната услуга. Асансьорът в сградата е необходим, за да се улесни придвижването на възрастните хора. 
През октомври общината сключи договор за изготвяването на инвестиционен технически проект за изграждането на съоръжението. Предвидени са до 150 000 лв. за строителството, като сумата ще бъде прецизирана след изготвяне на инвестиционния проект. 
Общата стойност на проектното предложение е 161 895, от които за строителните дейности, оперативното управление и контрола - 157 895 лв., и още 4000 лева са разходите за авторски и строителен надзор, които ще бъдат за сметка на общината. 
Общината ще кандидатства по „Красива България“ за изграждането на асансьора в сградата на дневния център, ако предложението на кмета Пламен Стоилов бъде одобрено от общинските съветници на днешната сесия. В него е посочено още, че общината ще съфинансира 51% от общата стойност на проекта или до 84 526 лева.