Всяка зима заради натрупаните големи снежни преспи и за да не се пречи на преминаването на снегопочистващата техника, гражданите могат да ползват безплатно общинските паркинги с цел да не се получават струпвания в малките улици. Досега обаче тази мярка, която допринася за по-бързото и качествено разчистване на улиците, не беше регламентирана в общинска наредба.
В тази връзка предстои да се направят необходимите промени, като в наредба 16 влязат текстове, с които при възникване на необходимост от улесняване на снегопочистването, ползването на общинските паркинги, както и на подземните паркинги на Доходното здание и в „Булстрад Арена“ ще бъде безплатно. В предложението е посочено, че необходимостта от създаването на условия за улесняване на снегопочистващата техника, ще се установява със заповед на кмета. Тя ще бъде публикувана в сайта на общината и ще бъде разгласявана чрез медиите. 
В предишните години работата на снегопочистващата техника винаги е била силно затруднявана от паркиралите по малките улици автомобили. С въвеждането на мярката за безплатно паркиране при тежки зимни условия ще се създадат по-благоприятни условия за предвижването на гражданите и гостите на града по време на зимния сезон, посочват от администрацията.