Адвокат Людмил Павлов е завършил юридическия факултет в Софийския университет „Климент Охридски“ през 1989 година. 25 години работи като адвокат в Русе, като е изкачил стъпалата на цялата йерархия в Русенска адвокатска колегия. От април е избран за председател на колегията. През неговия мандат Русе ще бъде домакин на Втората национална адвокатска конференция, която ще се проведе през септември догодина и ще събере в града цвета на българската адвокатура.

- Адвокат Павлов, какво означава за Русе и за адвокатската колегия в града домакинството на Втората национална адвокатска конференция през септември идната година?
- Първо трябва да уточня, че такова събитие в Русе не се е случвало от 10 години. На 8 декември градът бе избран за домакин на този голям форум измежду други няколко кандидати. На него ще присъстват председателят на Висшия адвокатски съвет адвокат Ралица Негенцова и нейните заместници, главният секретар адвокат Въжарова, както и всички членове. 
Идват още председателите на Висшия дисциплинарен съд и членовете му, на Контролния съвет на Висшия адвокатски съвет, председателите и членовете на всичките 28 адвокатски колегии в страната, както и представители от Националното бюро за правна помощ начело с адвокат Елена Чернева. 
Ще присъстват още представители на Апелативна прокуратура, на съдилища, прокуратури и на Юридическия факултет към Русенския университет и ректорът проф. Велизара Пенчева. 
Ще бъде поканен и министърът на правосъдието Цецка Цачева. 
С една дума в края на септември 2018 година очакваме 150 гости на форума. Той ще продължи три дни, които включват открито заседание на Висшия адвокатски съвет, тържествени вечери, културно-развлекателна програма, ще бъде представена и книга за Адвокатска колегия Русе във връзка със 110-ата й годишнина.
- Какво се случи за тези осем месеца, откакто сте председател на колегията?
- Първо колегията набра скорост и в момента работи изключително добре в много добър синхрон. Например, моят заместник адвокат Светослав Коларов е делегиран да организира семинарите. С колегите Емил Тодоров, Ангел Стефанов и Иван Дочев работим по проблеми с наказателното производство. В същото време адвокат Галя Димитрова помага за работата ни с Националното бюро по правна помощ. С адвокат Светослав Михов създадохме програмен продукт, който ще бъде достъпен в близките дни. Чрез него всеки адвокат може да види всички назначения на служебни защитници и изплатени хонорари. Така ще се избегнат съмненията, че все едни и същи адвокати стават служебни защитници. Увеличихме членовете на комисията, която определя служебните защитници от 4 на 6 човека. Това дава възможност да се създаде още един принцип за справедливо назначение на служебните защитници, защото всеки един от членовете е дежурен по един месец.
- В тази връзка, нормализираха ли се нещата със служебната защита?
- Да, със създаването на този програмен продукт и с увеличението на членовете на тази комисия нещата вече са много по-нормални и колегите казват, че вече има видима промяна в назначенията на служебните защитници. Тези назначения не отиват в един и същ кръг, освен това в тях участва целият адвокатски съвет без мен, заместника ми и секретаря.
- А как колегията работи със съда, прокуратурата и ОДМВР?
- С ръководството на Окръжния съд в лицето на съдия Искра Блъскова и заместниците й Свилен Сирманов и Анета Георгиева работим много добре. Изключително е добра работата и с окръжния прокурор Георги Георгиев, за което използвам възможността да му благодаря за разбирането, което проявява в определени моменти за подобряване на работата в наказателното производство. Добри са и взаимоотношенията с председателя на Районната прокуратура Яна Илиева, с директора на ОДМВР Теодор Атанасов, както и с началника на разследването Иво Георгиев, които дори в 23 часа са ми звънили за осигуряване на служебни защитници рано сутринта на другия ден и това винаги е ставало.
- Как си сътрудничи адвокатската колегия с Юридическия факултет към Русенския университет?
- Откакто аз съм председател на колегията, винаги има представител от адвокатурата на всички прояви на Юридическия факултет, организирани от декана проф. Дачев. За последно на честването на 25 години от създаване на факултета в Русе на 22 ноември наша комисия определи първенците в конкурса за есета и ги награди, раздаде и поощрителни награди. Освен това на тържеството Адвокатската колегия бе отличена с грамота за сътрудничеството ни с Юридическия факултет към РУ и докато аз съм председател на адвокатите в Русе, добрите връзки ще продължат. 
- Възможно ли е да се постигне по-добро качество в работата на колегията?
- Да и според мен в тази насока имаме голям напредък. И веднага давам пример - нашата колегия бе една от първите в страната, която направи светкавичен семинар по промените в Наказателно-процесуалния кодекс на 24 ноември. Докладчик бе Валя Рушанова от Върховния касационен съд, а залата в колегията бе пълна до краен предел, дори имаше правостоящи, защото гости бяха колеги от Търговище, Разград, Силистра, Плевен и Велико Търново. На 15 декември пък ще направим семинар за промените в Гражданско процесуалния кодекс, вече имаме записани 92 колеги и купуваме 25 стола, за да увеличим капацитета на конферентната ни зала. Поради големия интерес към този семинар ще го повторим през януари, за да могат да присъстват и други колеги, които сега не успяхме да запишем поради липса на места. Това показва желанието на колегията да се утвърди като най-голямата от Видин до Силистра.
Във връзка с това искам да посоча, че занапред, за да бъдеш служебен защитник, трябва да покриеш определен брой семинари годишно. Вероятно ще се направят семинарни книжки, в които ще се отбелязват присъствията на колегите на организираните семинари по наказателното и гражданско право.
- Как виждате развитието на Адвокатската колегия до края на мандата ви?
- Поставил съм си някои цели, които на всяка цена трябва да постигна в следващите две години и четири месеца. На първо място младите адвокати, които излизат от юридическите факултети, не трябва да бъдат изолирани. Затова искам да създам комисия, която да поставя за разглеждане пред адвокатския съвет проблемите на младите адвокати. Нужна е приемственост, трябва да се избегне разкъсването на нишките между старите и младите защитници, защото това са хората, които занапред ще ни заместят в съдилищата.