Само 10.5% от предприятията в България са продавали своите продукти и услуги онлайн през 2016 г., показват данните на Националния статистически институт. Реализираният оборот от интернет търговия е едва 5.4% от общия оборот на предприятията. Относителният дял на тези, които осъществяват продажби онлайн, е 8.9% при едва 2.1%, използващи съобщения от автоматизиран обмен на данни.
По-голямата част от предприятията, които продават по интернет, правят това чрез собствен уебсайт, интернет магазин или уебприложение (88.6%). Същевременно малко над половината имат собствен сайт (50.8%). Най-често на сайтовете си компаниите предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (80.0%) и поставят препратка към профила си в социалните мрежи (34.2%). Само 26.2% предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги. Общо 26.9% от търгувалите онлайн използват платформи за електронна търговия като eBay, Amazon, Booking.com, eMAG.
Най- много интернет продажби са осъществени към клиенти от България (95.4%), но немалко предприятия предлагат своите продукти и услуги на клиенти от други европейски държави (34.5%) или от други страни извън ЕС (19%).