Нов маршрут за воден туризъм по река Янтра, изграждане на предприятие за сушене и пакетиране на плодове и отглеждане на култивирани билки - това са част от предвидените дейности за ускорено развитие на община Ценово. Проектите, които ще се реализират през следващите години, ще търсят финансиране от европейските програми за развитие на селските райони и развитие на човешките ресурси. Усилия ще се насочат и към създаването на публично-частни партньорства, привличането на инвестиции и повишаването на местната конкурентоспособност.
Това стана ясно по време на публичното обсъждане на актуализирания общински план за развитие на Ценово. Зам.-кметът Цветомир Петров припомни, че община Ценово е с най-много реализирани проекти по европейски програми в Русенска област.