46 на сто от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си догодина, показва допитване на Българската търговско-промишлена палата. 27% все още не са преценили, 17 на сто ще запазят нивото на заплащане във фирмата както през 2017 година. 2% от отговорилите ще намалят заплатите. Около 8 на сто са посочили, че ще приложат различни подходи - за някои служители ще увеличат заплатите, ще се съобразят с тенденциите на пазара на труда и др. 
Във връзка с растящия брой болнични, допитването показва, че 18 на сто от фирмите, които имат този проблем, все още нищо не са предприели. Близо 14 на сто отбелязват, че са оспорвали болнични, но при по-голямата част от тях не е имало ефект. Едва 3 на сто посочват, че има лекар във фирмата, който прави проверка. Около 8 на сто прилагат различни подходи като разговори с личния лекар, проверка на място дали болният е в дома си и др.
За 38 на сто от компаниите дните между Коледа и Нова година ще бъдат работни, защото не могат да си позволят прекъсване на производствения режим или ще претърпят загуби. Другата част - около 62%, обмислят дните между празниците да са неработни (изцяло или частично), защото характерът на дейността им позволява, а и техни партньори ще почиват тогава.
64% от работодателите планират да дадат коледни бонуси на служителите си, 21 на сто няма да предоставят, а 15 на сто все още не са решили окончателно. Лошото финансово положение е причината, поради която мнозинството от работодателите няма да платят бонуси - при 70 на сто от тази група фирми.